Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo 500plus 


 
Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Dzięki tym zmianom ze świadczenia 500+ skorzysta  każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

od 1 lipca online:

od 1 sierpnia:

 • drogą tradycyjną (papierową lub listownie pocztą)
 • OSOBIŚCIE - w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy ul. Łużyckiej 12:

  od poniedziałku do piątku w godzinach:
  poniedziałek 7.30 – 16.30
  wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.00
  piątek 7.30 - 13.30

Punkt jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (winda znajduje się z tyłu budynku - od strony parkingu przy żłobku nr 1).

Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych  zasadach już od startu programu:

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko:

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA NA WSZYSTKIE DZIECI.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Co z terminami dla rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie zarówno na pierwsze jak i kolejne dzieci:

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze zarówno na pierwsze jak i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. JEDEN WSPÓLNY WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA NA WSZYSTKIE DZIECI.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze świadczenia na nowych zasadach:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia) w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Pozostałe zmiany wprowadzone od 1 lipca 2019 r.:

Jak już wiadomo, zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

Ponadto:

 • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko
 • rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku - świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka  /dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r./
 • w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica /dotyczy spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r./

15 PAŹDZIERNIK 2019
15 LISTOPAD 2019
16 GRUDZIEŃ 2019
15 STYCZEŃ 2020
14 LUTY 2020
16 MARZEC 2020
15 KWIECIEŃ 2020
15 MAJ 2020
15 CZERWIEC 2020
15 LIPIEC 2020
14 SIERPIEŃ 2020
15 WRZESIEŃ 2020
15 PAŹDZIERNIK 2020
16 LISTOPAD 2020
15 GRUDZIEŃ 2020
15 STYCZEŃ 2021
15 LUTY 2021
15 MARZEC 2021
15 KWIECIEŃ 2021
14 MAJ 2021

* Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu, świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji.