Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

 

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek .pdf (531 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (135 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (63 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (85 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu pobytu stałego .pdf (238 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (277 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (177 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (178 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (175 KB)

Oświadczenie dotyczące dźwigu osobowego (windy, platformy) .pdf (210 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (231 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (130 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (66 KB)

Oświadczenie o wyborze opiekuna .pdf (79 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (85 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (122 KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (247 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (261 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (133 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (120 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (140 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (178 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (121KB)

Klauzula informacyjna - dane osobowe .pdf (238 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (646 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (1,1 MB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (640 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (381 KB)

 


Moduł I

A1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - A1 .pdf (497 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4d - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu .pdf (500 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

A2 i A3 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - A2 .pdf (448 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4d - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu ruchu .pdf (500 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

A4 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - A4 .pdf (495 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

B1, B3 i B4 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej (w przypadku osoby niepełnoletniej dot. obszaru B1 i B4) .pdf (528 KB)
Specyfikacja - B1, B3, B4 .pdf (506 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4b - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień znaczny) .pdf (506 KB)
Załącznik nr 4c - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją obu kończyn górnych .pdf (500 KB)
Załącznik nr 4f - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień umiarkowany) .pdf (501 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

B2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - B2 .pdf (499 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4b - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień znaczny) .pdf (506 KB)
Załącznik nr 4c - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją obu kończyn górnych .pdf (500 KB)
Załącznik nr 4f - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku (stopień umiarkowany) .pdf (501 KB)
Załącznik nr 4g - zaświadczenie lekarskie dot. osób z dysfunkcją narządu słuchu .pdf (503 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

B5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - B5 .pdf (491 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - C1 .pdf (352 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4h - zaświadczenie lekarskie .pdf (529 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - C2 .pdf (421 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - C3 .pdf (429 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4a - zaświadczenie lekarskie .pdf (501 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Załącznik nr 8 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” .pdf (325 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - C4 .pdf (439 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4a - zaświadczenie lekarskie .pdf (501 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Załącznik nr 9 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” .pdf (327 KB)
Załącznik nr 10 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” .pdf (326 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

C5 - Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego dla wózka ręcznego

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Wniosek osoby niepełnoletniej .pdf (528 KB)
Specyfikacja - C5 .pdf (502 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 4e - zaświadczenie lekarskie .pdf (515 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek osoby dorosłej .pdf (540 KB)
Specyfikacja - D .pdf (414 KB)
Załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu .pdf (378 KB)
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych .pdf (562 KB)
Załącznik nr 3 - oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (517 KB)
Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej .pdf (170 KB)
Oświadczenie strony .pdf (258 KB)
Zaświadczenie o dochodach .pdf (172 KB)
Informacja .pdf (266 KB)

Moduł II

Wniosek .pdf (164 KB)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych wraz z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych (obligatoryjny) .pdf (561 KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o miejscu stałego pobytu (obligatoryjny) .pdf (519 KB)
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie z uczelni (obligatoryjny) .pdf (376 KB)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie student (obligatoryjny) .pdf (416 KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (tylko gdy dotyczy) .pdf (170 KB)
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o szczególnych utrudnieniach i stypendium (obligatoryjny) .pdf (177 KB)
Druk oświadczeń Wnioskodawcy (obligatoryjny) .pdf (177 KB)
Zaświadczenie o dochodach (tylko gdy dotyczy) .pdf (172 KB)
Oświadczenie składane przez stronę (tylko gdy dotyczy) .pdf (258 KB)
Druk wykazu załączników (wypełnia pracownik MOPR) .pdf (486 KB)
Informacja dodatkowa dla osób składających wniosek (do wiadomości Wnioskodawcy) .pdf (275 KB)
Informacja dotycząca sposobu ustalania dochodów (do wiadomości Wnioskodawcy) .pdf (203 KB)