Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie”

Istotne warunki zamówienia .pdf (952 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,01 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (232 KB)

Konkurs ofert pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2020

Istotne warunki zamówienia .pdf (702 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (845 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (162 KB)

04-12-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (758 KB)

09-12-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (550 KB)

Konkurs ofert pn.: Świadczenie usług opiekuńczych (z wyłączeniem usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz opieki wytchnieniowej w roku 2020

Istotne warunki zamówienia .pdf (703 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (854 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (161 KB)

04-12-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (755 KB)

09-12-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (554 KB)