Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Logo 500plus 


 
Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze

Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 rusza kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać:

od 1 LUTEGO online:

od 1 KWIETNIA:

 • drogą tradycyjną (papierową lub za pośrednictwem poczty)
 • OSOBIŚCIE - w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się przy ul. Łużyckiej 12:

od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek 7.30 – 16.30
wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.00
piątek 7.30 - 13.30

Punkt jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych (winda znajduje się z tyłu budynku - od strony parkingu przy żłobku nr 1).

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

UWAGA:

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, za miesiące od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiące od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
 • Złożenie wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, oznacza, że świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, a wypłaty realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

 


15 STYCZEŃ 2021
15 LUTY 2021
15 MARZEC 2021
15 KWIECIEŃ 2021
14 MAJ 2021

* Informujemy, że w przypadku braku środków na wypłatę we wskazanym dniu, świadczenie wypłacone będzie po wpływie dotacji.