Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

     

Klauzula informacyjna RODO została zamieszczona wraz z załącznikami do wniosku. Dostępna jest również na stronie internetowej MOPR pod adresem: www.mopr.bytom.pl.
Prosimy o zapoznanie się.

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (538 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (273 KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (105 KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (270 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (272 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu pobytu stałego .pdf (422 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (248 KB)

Klauzula RODO .pdf (509 KB)

Oświadczenie o rozpatrzeniu wniosku po uchwale Rady Miejskiej .pdf (322 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (538 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (362 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (353 KB)

Zaświadczenie o zarobkach .pdf (270 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (272 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu pobytu stałego .pdf (422 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (248 KB)

Klauzula RODO .pdf (509 KB)

Oświadczenie o rozpatrzeniu wniosku po uchwale Rady Miejskiej .pdf (322 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (236 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (131 KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (67 KB)

Oświadczenie o wyborze opiekuna .pdf (80 KB)

Zaświadczenie o zarobkach .pdf (132 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (144 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (141 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (257 KB)

Klauzula RODO .pdf (509 KB)

Oświadczenie o rozpatrzeniu wniosku po uchwale Rady Miejskiej .pdf (178 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (477 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (271 KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (255 KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (272 KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (422 KB)

Zaświadczenie o zarobkach .pdf (270 KB)

Oświadczenie składane przez stronę .pdf (248 KB)

Klauzula RODO .pdf (509 KB)

Oświadczenie o rozpatrzeniu wniosku po uchwale Rady Miejskiej .pdf (323 KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (648 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (1,15 MB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (641 KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (382 KB)


Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 4d – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu ruchu
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 6. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 7. Druk oświadczeń strony
 8. Lista załączników
 9. Wniosek
Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu i Obszar A, Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 4d – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu ruchu
 4. Załącznik nr 4g – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu słuchu
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 6. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 7. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 8. Druk oświadczeń strony
 9. Lista załączników
 10. Wniosek
Obszar A, Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 4g – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu słuchu
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 6. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 7. Druk oświadczeń strony
 8. Lista załączników
 9. Wniosek
Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Obszar B, Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
Obszar B, Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 4b – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (zadanie 1)
 4. Załącznik nr 4c – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu ruchu (zadanie 1)
 5. Załącznik nr 4f – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu wzroku (zadanie 3)
 6. Załącznik nr 4g – zaświadczenie lekarskie dotyczy dysfunkcji narządu słuchu (zadanie 4)
 7. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 8. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 9. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 10. Druk oświadczeń strony
 11. Lista załączników
 12. Wniosek
Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 4. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 5. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 6. Druk oświadczeń strony
 7. Lista załączników
 8. Wniosek
Obszar B, Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 4. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 5. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 6. Druk oświadczeń strony
 7. Lista załączników
 8. Wniosek
Obszar C, Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik 4h – zaświadczenie lekarskie
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 6. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 7. Druk oświadczeń strony
 8. Lista załączników
 9. Wniosek
Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 4. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 5. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 6. Druk oświadczeń strony
 7. Lista załączników
 8. Wniosek
Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 4a – zaświadczenie lekarskie
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 6 - propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu dla protezy
 6. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 7. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 8. Druk oświadczeń strony
 9. Lista załączników
 10. Wniosek
Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 4a – zaświadczenie lekarskie
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 7 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy
 6. Załącznik nr 8 –  specyfikacja i kosztorys naprawy protezy
 7. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 8. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 9. Druk oświadczeń strony
 10. Lista załączników
 11. Wniosek
Obszar C, Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik 4e – zaświadczenie lekarskie
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 6. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 7. Druk oświadczeń strony
 8. Lista załączników
 9. Wniosek
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 4. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 5. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 6. Druk oświadczeń strony
 7. Lista załączników
 8. Wniosek
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
 1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o przetwarzaniu danych
 2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 3. Załącznik nr 3 – zaświadczenie z uczelni
 4. Załącznik nr 5 – oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej
 5. Załącznik nr 9 – oświadczenie dotyczące utrudnień i stypendium
 6. Załącznik nr 10 – zaświadczenie o zarobkach
 7. Załącznik nr 11 – Oświadczenie strony
 8. Druk oświadczeń strony
 9. Lista załączników
 10. Wniosek