Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II

Link do zamówienia na Platformie:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,54247,95c67d929b9fee3507244cbb024c0e73.html

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego (cz. V) – wyjazdowe treningi doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny edycja I

Link do zamówienia na Platformie:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,50040,3b4421d0ab0e43c65932c51fb58f593f.html

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.: Akademia Rodziny (cz. II – III oraz V) – wyjazdowe treningi doskonalenia umiejętności rodzicielskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny edycja I

Link do zamówienia na Platformie:
https://mopr-bytom.logintrade.net/zapytania_email,49369,f4d3ea6dabb65882b02637a4fad1c290.html

Ogłoszenie informacji o zamówieniu pn.: Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/uczestniczek projektu pn.: „Kierunek - lepsze jutro”

Ogłoszenie .pdf (751 KB)
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia .pdf (464 KB)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc (852 KB)
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług .doc (831 KB)
Załącznik nr 3 - Wykaz osób skierowanych .doc (840 KB)
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby .doc (824 KB)
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowne .pdf (670 KB)

Link do zamówienia w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/52927

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (684 KB)